Простор природног добра "Радан" налази се у јужној Србији. Шире подручје је омеђено рекама Топлицом на северу, Јабланицом на југу и Косаницом на западу. На истоку обронци Радан планине преко побрђа постепено прелазе у Лесковачку котлину. Средишни део простора испуњава планински масив Радана по коме је читаво подручје природног добра носи назив "Радан". Највиши врх Радана је Шопот (1.408 m). Парк природе "Радан" налази се на територији општине Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље, укупне површине 41.312,66 ha од чега је у државној својини 17.580,33 ha (42,56%) и у приватној својини 23.719,84 ha, (57,44%).