Споменичко наслеђе Парка природе "Радан" и његове непосредне околине може се разврстати према времену настанка, степену очуваности и уметничким вредностима. У Плочнику код Прокупља (подручје изван парка природе) у периоду винчанске културе био је центар делатности рударства. У том подручју имамо значајне археолошке локалитете. Из периода распада Римског царства 395. године и формирања Византије најзначајнији споменик је Царичин град (Iustiniana prima). Другу групу чине објекти из XII века из периода Немањића, када је српска црква добила аутокефалност.
Постојеће стање култутрно-историјских споменика:
• Царичин град (Iustiniana prima) - општина Лебане; • Црквиште Голубовац – општина Бојник; • Остаци цркве Огњене Марије – општина Бојник; • Локалитет Манастириште.