Парк природе „Радан“ стављен је под заштиту 2017. године са циљем заштите биолошке разноврсности, геоморфолошких појава и облика и културно историјских вредности. На ширем простору Радана налазе се више десетина објеката споменичког наслеђа који су специфични по времену настанка, степену очуваности и уметничким вредностима. Међу овим објектима Царичин град, Дренград и Кастрат представљају објекте изузетног значаја у европским размерама.