Семинар - презентација резултата научно-истраживачких пројеката реализованих у 2019. години у заштићеним подручјима


У периоду од 23.- 25.12.2019. године, на Златару, у хотелу "Златарски бисер", одржан је семинар у организацији Шумског газдинства "Пријепоље" и Сектора за шумарство и заштиту животне средине.
Тема семинара била је - Презентација резултата научно-истраживачких пројеката реализованих у 2019. години у заштићеним подручјима.
Првог дана семинара приказане су видео презентације заштићених подручја: СП "Островица", СП "Црни бор у клисури реке Ибар", ПП "Сићевачка клисура", ПП "Стара планина", СРП "Јерма", ПП "Златибор", ПП "Голија" и ПП "Радан".
Другог дана презентовани су пројекти који су реализовани у 2019. години и то: Здравствено стање шума у ПП "Стара планина", на Зајечарском округу, са посебним освртом на последице ледолома – резултате двогодишњих истраживања представио је Јован Добросављевић, асистент на Катедри за заштиту шума, Шумарског факултета у Београду.
Резултате двогодишњег мониторинга диверзитета ентомофауне у ПП "Голија" представио је др Дејан Стојановић из Института за низијско шумарство и заштиту животне средине.
Са Биолошког факултета из Београда професор др Милан Вељић представио је пројекат: Инвентаризација и картирање типова станишта ретких и заштићених врста у ПП "Голија", а др Предраг Лазаревић, резултате мониторинга Панчићеве оморике у Специјалном резервату природе "Клисура реке Милешевке".
О мониторингу медведа у ПП "Златибор" и ПП "Голија" говорио је Владан Бједов, а о пројекту "Идентификација објеката геонаслеђа у ПП "Голија" Милорад Кличковић, стручњаци из Завода за заштиту природе Србије.
Биљана Крстески, у име стручних сарадника Завода за заштиту природе, предсатвила је резултате мониторинга ихтиофауне у Парку природе "Стара планина", као и пројекат који је реализован у Парку природе "Радан“, а односи се на израду вегетацијске карте ПП "Радан".
Испред ПП "Радан" семинару су присуствовали: Стојан Бијелић, Јасмина Томашевић-Вељовић, Биљана Миленковић, Радмила Нишавић и Бобан Тасић.
Презентације са семинара можете преузети овде./