Дан заштите природе


Поводом Дана заштите природе (11. април) Јавно предузеће "Србијашуме", шумска газдинства "Топлица" Куршумлија и "Шума“ Лесковац, заједно са Заводом за заштиту природе Србије организовали су скуп у Парку природе "Радан" на коме су се окупили представници управљача заштићених подручја Паркова природе: Голија, Златибор, Стара планина, Сићевачка клисура и Споменика природе "Јелашнича клисура" и "Церјанска пећина", стручних установа и локалних самоуправа Проукупља, Куршумлије, Лебана, Бојника и Медвеђе, како би заједно скренули пажњу јавности на значај очувања, заштите и одговорног коришћења природних ресурса Парка природе "Радан".
Рад скупа отворили су проф. др Милан Медаревић са Шумарског факултета у Београду, др Предраг Алексић, извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине ЈП "Србијашуме" и Зоран Момић, директор Шумског газдинства "Шума" Лесковац, које управља ПП "Радан".
Резултате вишегодишњих истраживања планине Радан, Завода за заштиту природе Србије, на основу којих је проглашен за заштићено подручје у презентацији Студије заштите "Парк природе Радан", представио је мр Данко Јовић, руководилац Радне јединице Завода у Нишу. О Плану управљања Парком природе "Радан", говорила је Гордана Јанчић из ЈП "Србијашуме". Како би и визуелно представили лепоте Радана, пре обиласка терена учесници су имали прилику да погледају филм о Радану, који је урадио управљач уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине.
За учеснике скупа организован је обилазак неких од најзначајнијих локалитета у Парку природе "Радан", као што су: Царичин град, Рипи воде, Беговића гроб и Пролом бања, као и посета Споменику природе "Ђавоља варош".