Одржан IX Семииар за управљаче заштићених подручја од националног значаја у Србији


Министарство заштите животне средине, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Одсек за заштићена подручја, организовало је IX Семинар за управљаче заштићених подручја од националног значаја у Србији.
Семинар је одржан у Кладову, у периоду 15.-17.10.2019. године, у хотелу "Ђердап". Семинар, чији је домаћин био Национални парк "Ђердап", окупио је око 140 учесника, односно представника управљача заштићених подручја.
Тема семинара је била Одрживи развој заштићених подручја – улога локалног становништва, организација цивилног друштва и корисника подручја. Током семинара, организован је и Округли сто у вези спровођења Закона о накнадама за коришћење јавних добара.
На семинару Јавно предузеће "Србијашуме" промовисало је монографију о заштићеним подручјима чији је управљач и филм о Парку природе "Златибор".
За учеснике семинара организован је излет - пловидба Дунавом, односно упознавање са делом природних и створених вредности Националног парка "Ђердап", који ће у 2020. години добити статус геопарка.
Испред ПП "Радан" семинару су присуствовали: Стојан Бијелић, Јасмина Томашевић-Вељовић, Биљана Миленковић и Радмила Нишавић.