Парк природе

О нама

Влада Републике Србије је поверила на управљање Парк природе "Радан" ...

Детаљније

Положај

Простор природног добра "Радан" налази се у јужној Србији.

Детаљније

Вредност

Парк природе „Радан“ стављен је под заштиту ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности ...

Детаљније

Историја

Парк природе „Радан“ стављен је под заштиту 2017. године са циљем заштите ...

Детаљније

Природа

Рељеф природног добра „Радан“ припада планинско-котлинској области Србије.

Детаљније

Културно наслеђе

Споменичко наслеђе Парка природе "Радан" и његове непосредне околине...

Детаљније

Традиција и туризам

Простор Радана је удаљен од негативних утицаја урбанизације ...

Детаљније

Документа

Сагласност

Детаљније

Програм управљања за 2019. годину

Детаљније

Финансијски план за 2019. годину

Детаљније

Извештај - Програм управљања за 2019. годину

Детаљније

Финансијски извештај за 2019. годину

Детаљније

Програм управљања за 2020. годину

Детаљније

Финансијски план за 2020. годину

Детаљније

Расподела потребних расхода у 2020. години

Детаљније

План управљања за период 2018-2027. годину

Детаљније

Уредба

Детаљније

Унутрашњи ред

Детаљније

Накнаде

Детаљније

Актуелно

Птице ПП "Радан"

Предивна брошура о птицама ...

Преузмите ...

Дан заштите природе

Поводом Дана заштите природе (11. април) Јавно предузеће "Србијашуме", шумска газдинства "Топлица" Куршумлија и "Шума“ Лесковац ...

Погледајте ...

Одржан IX Семииар за управљаче заштићених подручја од националног значаја у Србији

Министарство заштите животне средине, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Одсек за заштићена подручја, организовало је ...

Погледајте ...

Обележавање планинарске стазе

Чувари Парка природе "Радан" и чланови Планинарско-скијашког клуба "Топлица", дана 17.11.2019. године, обележили су ...

Погледајте ...

Семинар - презентација резултата научно-истраживачких пројеката реализованих у 2019. години у заштићеним подручјима

У периоду од 23.- 25.12.2019. године, на Златару, у хотелу "Златарски бисер", одржан је ...

Погледајте ...

Галерија

Промотивни филм о ПП "Радан"


Контакт

ЈП "Србијашуме" Београд

Сектор за шумарство и заштиту животне средине

+381 11 711 34 10

ШГ "Топлица" Куршумлија, Вука Караџића бб, Куршумлија

+381 27 381 325, 27 381 317

+381 27 381 325

ШГ "Шума" Лесковац, Делиградска 1, Лесковац

+381 16 243 034, 16 213 593

+381 16 255 947

ppradan@srbijasume.rs